ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Логопед

Детска градина  „Бисер“ от учебната 2019/2020 год. има назначен специалист "логопед" за допълнителна подкрепа на деца с говорни нарушения.
Логопедът работи по график с децата, които имат нужда от допълнителна подкрепа за говорно развитие. 

График за работа на логопед за учебната 2023/2024г.