ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Седмично разпределение

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020г.