ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Проекти - Действащи

                                 
1. Проект по НП "Хубаво е в детската градина" на стойност 4000 лв. [http://www.dgbiser.com/userfiles/files/325032146_1669645030100317_4868325284706280315_n-835.jpg]
Изграждане на творческа и интерактивна среда, подкрепяща социално-емоционалното
развитие на децата чрез дейностите по   образователните направления  „Музика“ и „Физическа култура“ 
- Прилагане на иновативни практики за провеждане на дейности в и извън детската
градина/училището и за насърчаване на двигателната активност на децата.
- Изграждане на учеща общност в рамките на детската градина.
- Споделяне на натрупания опит на регионални и национални форуми.

2.Участие по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

3.Проект „ Движение + игри =  здраве“  по  Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините

 4.Проект ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА     
Подобряване на здравословното  състояние на  децата от ДГ” Бисер “и усъвършенстване на физическата култура“

5.„Нестле за по-здрави деца“-
[/userfiles/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B82.jpeg]

ДГ"Бисер" се класира на 1 во място от 116 учебни заведения от цялата страна. На финала се преборихме с 5 детски градини .Наградата от 3 000 лв. ще използваме за обновяване на физкултурен салон , обогатяване и осъвременяване на уредите и пособията за физическа активност на децата, както и за изграждане в двора на ДГ зеленчукови градинки – засаждане в лехи зеленчуци плодове и подправки . „Нестле за по-здрави деца“ е образователна програма, която през различни активности насърчава балансираното хранене и активния начин на живот при деца на възраст между 3 и 12 години, организирана от „Нестле България“ Програмата стартира през 2012 г. и е с национален обхват. Насочена към всички училища и детски градини в страната. През годините е обхванала активно над 70 000 деца и 450 учебни заведения в цялата страна.