ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Прием 2020 -2021

 Уважаеми родители, 
за осигуряване на безопасен престой на децата и взаимна грижа за здравето ни по вре на продължаваща епидемична ситуация в страната и в световен мащаб, ви призоваваме да  спазвате следните  мерки за безопасност:УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев – държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:
При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите ще се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:
– здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
– еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
– изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
– данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
– медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
– Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.
При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, ще се изисква:
-При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
 
Декларация може да изтеглите тук!

 ГРАФИК  за прием на децата от 08.09.2020г. до приключване на противоепидемичната обстановка: ( чл. 15 ал. 1 а от ПДДГ )
Яслена група A“МЪНИЧЕТА“
входа на новата сграда ; от 7.00ч.- 8.00ч.
Яслена група Б“БЪРБОРАНИ“
входа на  групата ( здравна служба) ; от 7.00ч.- 8.20ч.
Втора „А“ група  „ДЪГА“  
 входа на новата сграда; от 8.00ч.- 8.20ч.
ПГ „Б“ – 6г.  „МАЛЕЧКО ПАЛЕЧКО“ 
входа на  затворения двор; от  7.00ч.-8.20ч.
ПГ- 5г. група “СЛЪНЦЕ“
входа на групата  ; от  7.00ч.-8.20ч.
Четвърта ПГ „А“- 6г. „МЕЧО ПУХ“
 централния вход; от  8.00ч.-8.20ч.
Първа група „ЗАЙО БАЙО“ 
входа на  пералното помещение  ; от 7.00ч.- 8.20ч.
 Втора „Б“ група „МИКИ МАУС“  
централния вход; от 7.00ч.-8.00ч.