ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Обществен съвет 2018г.