ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Възстановяване приема на деца в ДГ

                                                   
                                                                                                      Уважаеми родители,

                                                                                         На вашето внимание предоставяме:
                                                                            Изисквания за възстановяване приема на деца в ДГ
   
[/userfiles/files/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%202020.jpg]

[/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0001.jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0002.jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0003.jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0004.jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0005(1).jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0005.jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0006.jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0007.jpg][/userfiles/files/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%94%D0%93_page-0008.jpg]
Докумета може да изтеглите тук 


[/userfiles/files/Saglasie_roditel.jpg]

Документа може да  изтеглите тук 

[/userfiles/files/merki-19-05-2020_page-0001.jpg]
[/userfiles/files/merki-2.jpg][/userfiles/files/merki-3.jpg][/userfiles/files/merki-4.jpg][/userfiles/files/merki-5.jpg][/userfiles/files/merki-6.jpg][/userfiles/files/merki-7.jpg]

Докумета може да изтеглите тук.