ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Екип

Възпитателно-образователния процес е резултат от усилията на целия екип на ДГ, съобразен е със съвременните изисквания, с очакванията на родителите и с интересите на децата.    Екип от опитни, интелигентни, амбициозни    и енергични преподаватели , посветили се на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.

Високото образование и добрата квалификация на учителите са добър "инвестиционен капитал" за   добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи.


Изискването в заведението на длъжност "Помощник-възпитател" да работят служители само със средно образование е важно условие за осигуряване на подходяща социална среда, която да подпомага възпитателната работа в детските групи. Част от  служителите имат трудов стаж между 20 и 30 години, като голяма част от този стаж е натрупан в ДГ“Бисер“ . Те  много добре  познават  хората , особеностите и проблемите, грижите и радостите на работното място. Повечето от тях се чувстват като в свой дом и милеят за него по същия начин.


За наша радост от няколко години екипът на ДГ“Бисер“  се „подмладява. Постъпват много млади хора, посветени на децата, с желание  за успешна реализация  в учителската професия.
[/userfiles/files/5.jpg]

 [/userfiles/files/6.jpg]

ГИНКА КОЛЕВА БОТОВА     - Директор
БОРИСЛАВА КИРИЛОВА БОЖИЛОВА- Учител

ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА  -Учител
ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА ПАНОВА -Учител
ВЕСЕЛИНА ДИМЧЕВА БОГДАНОВА - Учител
ГИНКА ИВАНОВА ГИНОВА- Старши учител    

ГЕРГАНА ИВАНОВА ХУБЕНОВА -Учител
ДАНИЕЛА ТОНЧЕВА ЗАПРЯНОВА -Учител
ДЕСИСЛАВА ИЛИЯНОВА БОЗАКОВА -Учител
ЖИВКА МАРИНОВА КРЪСТЕВА  - Старши  учител            
ЙОРДАНКА ИВАНОВА ВИТКОВА -Учител 
СВЕТОМИРА  ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА-Учител по музика
СТОЯНКА ИВАНОВА КИСИМОВА    -Учител
ТОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА  -Учител     
АНГЕЛИНА ПЕТКОВА ГУДЖЕВА  - Готвач
АНТОАНЕТА АТАНАСОВА МУСТАФА - Помощник възпитател

АТАНАСКА АТАНАСОВА ВИТКОВА  - Работник в кухня
АТАНАСКА АНГЕЛОВА БОЖЕВА  - Готвач
БОЖАНА АСЕНОВА СТОЯНОВА- 
Помощник възпитател  
ВАСИЛКА СТОИЛОВА БОТЕВА -Чистач
ДИЛЯНА СТЕФАНОВА БЕНКОВА  - Домакин
ДИЯНА КИРИЛОВА КУТЕВА  -Помощник възпитател 
ДОБРИНКА ТОДОРОВА БОТОВА      -Помощник възпитател 
ЗАПРЯНКА ДИМИТРОВА КИСИМОВА   -Помощник възпитател      
ИВАНКА  АНГЕЛОВА БОТОВА   -  ЗАС 
ИВАНКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА   -Помощник възпитател 
ИЛИЯН ВЕЛИЧКОВ ГИНОВ   -Огняр
ЛАЛКА НЕНОВА СЪБЕВА  -Помощник възпитател 
МАРИЯ КОЛЕВА КИСИМОВА    -Помощник възпитател 
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА  -Помощник възпитател 
ЦОНКА КОЛЕВА  БОТОВА     -Помощник възпитател 
СТОЯНКА ДИМИТРОВА ТАСКОВА  -Медицинска сестра  ДГ
ТАТЯНА ВАСИЛИЕВНА ДЮКЕНДЖИЕВА -Медицинска сестра   в детска ясла
ТЕМЕНУЖКА ГРИБАЧЕВА-Медицинска сестра  в детска ясла  
АНТОНИЯ ПЛАМЕНОВА  ГОЧЕВА -Медицинска сестра  в детска ясла  
ТАНА МИНЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА -Медицинска сестра  в детска ясла  
 
ЗАМЕСТНИЦИ:
ВАСИЛКА СТОЯНОВА КОПРИНКОВА  - Старши  учител  
КРАСИМИРА  АЛЕКСАНДРОВА ИВАНЧЕВА-  Старши учител
НЕДЕЛКА СТАНЧЕВА-  Старши учител
НЕВЕНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА-  Старши учител
СТЕЛА АНДОНОВА -учител
СЛАВКА АНГЕЛОВА- учител