ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Дневен режим

Дневен режим - файл за печат

ПЪРВА ГРУПА – 3г.
07:30 – 08:15 Прием на децата и дейност по избор
08:20 – 08:30 Утринна гимнастика
08:30 – 08:55 Сутрешна закуска
08:55 – 10:05 Основни педагогически ситуации по програма
10:05 – 10:15 Подкрепителна закуска
10:20 – 10:40 Основна педагогическа ситуация
10:40 – 11:45 Допълнителни дейности по интереси, игрова дейност, разходки
11:45 – 12:30 Подготовка за обяд и обяд
12:30 – 13:00 Подготовка за сън
13:00 – 15:15 Сън
15:15 – 15:30 Тоалет
15:30 – 16:00 Раздвижване и следобедна закуска
16:00 – 16:30 Основни или допълнителни ситуации и игри
16:30 – 18:00 Дейност по избор и развлечение, изпращане на децата

ВТОРА ГРУПА – 4г.
07:30 - 08:20 Прием на децата
08:20 - 08:30 Утринна гимнастика
08:30 - 09:00 Сутрешна закуска
09:00 - 10:00 Основна педагогиеска ситуация
10:00 - 10:10 Подкрепителна закуска
10:10 - 10:40 Основна педагогиеска ситуация  
10:40 - 11:45 Дейности по интереси, игри, разходки
11:45 - 12:30 Подготовка за обяд и обяд
12:30 - 13:00 Подготовка за сън
13:00 - 15:15 Сън
15:15 - 15:30 Тоалет
15:30 - 16:00 Раздвижване и следобедна закуска
16:00 - 16:40 Игри и други видове дейност
16:40 - 18:00 Развлеение и изпращане на децата

ТРЕТА ГРУПА - ПГ - 5г.
07.30 – 08.15 Прием на децата и дейност по избор
08.20 – 08.30 Сутринна гимнастика
08.30 – 09.00 Сутрешна закуска
09.00 – 10.00 Основни педагогически ситуации по програма
10.00 – 10.10 Подкрепителна закуска
10.10 – 10.35 Основна педагогическа ситуация
10.35 – 11.45 Допълнителни дейности по интереси, игрова дейност, разходки
11.45 – 12.30 Подготовка за обяд и обяд
12.30 – 13.00 Подготовка за сън
13.00 – 15.15 Сън
15.15 – 15.30 Тоалет
15.30 – 16.00 Раздвижване и следобедна закуска
16.00 – 16.30 Основни или допълнителни ситуации и игри
16.30 – 18:00 Дейност по избор и развлечение, изпращане на децата

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ПГ - 6г.
07:30 – 08:15 Прием на децата и дейност по избор
08:20 – 08:30 Утринна гимнастика
08:30 – 08:55 Сутрешна закуска
08:55 – 10:05 Основни педагогически ситуации по програма
10:05 – 10:15 Подкрепителна закуска
10:20 – 10:40 Основна педагогическа ситуация
10:40 – 11:45 Допълнителни дейности по интереси, игрова дейност, разходки
11:45 – 12:30 Подготовка за обяд и обяд
12:30 – 13:00 Подготовка за сън
13:00 – 15:15 Сън
15:15 – 15:30 Тоалет
15:30 – 16:00 Раздвижване и следобедна закуска
16:00 – 16:30 Основни или допълнителни ситуации и игри
16:30 – 18:00 Дейност по избор и развлечение, изпращане на децата

ДНЕВЕН РЕЖИМ на яслена група „ МЪНИЧЕТА“
07:00 - 08:30 Прием и свободни  игри
08:30 - 08:40 Сутришна гимнастика
08:40 - 09:00 Закуска
09:00 - 09:30 Тоалет
09:30 - 10:15 Организирани занимания
10:15 - 10:30 Закуска - плод
10:30 - 11:40 Свободни игри
11:40 - 11:50 Подготовка за обяд
11:50 - 12:15 Обяд
12:15 - 13:00 Тоалет и подготовка за сън
13:00 - 15:30 Сън
15:30 - 16:00 Събуждане и тоалет
16:00 - 16:15 Следобедна закуска
16:15 - 18:30 Свободни игри и изпращане на децата