ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Индикативен списък на услугите

"Индикативен списък на услугите,предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги"
 
Във връзка с Приложение №4 от РМС №704 - "Индикативен списък на услугите, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги", Ви представяме следните приложения: