ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Групи

Група / име:  1-ва 'А' гр "Мечо Пух"
Педагогически: Даниела Запрянова (учител), Славка Ангелова (учител),
Непедагогически:  Василка Копринкова
Мото: “Мечо Пух“ – Това, че сме малки изисква търпение, грижи, много любов и уважение. „Понякога малките неща , заемат  най-голямо място в сърцето ти „ Мечо Пух
[/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021-09-28_17-52-04-431.jpg]

Група / име: : 1-ва  'Б гр.' Малечко Палечко“
Педагогически: Таня Кисимова (учител), Валентина Ганчева(учител)
Непедагогически:  Добринка Ботова
Мото: Малечко Палечко“ – „Ние сме приятели добри в учение и игри“
[/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021-09-27_21-02-39-745.jpg]

Група / име:  2-ра гр.- "Зайо Байо"
Педагогически: Гергана Хубенова (учител), Таня Петрова (учител)
Непедагогически:  Гинка Атанасова
Мото: “Зайо Байо“-Днес мечтаем, утре ще летим.
 [/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021-09-27_21-02-39-605.jpg]

Група / име: 3-та „А” гр.„ Дъга”
Педагогически: Йорданка Виткова (учител), Василка Панова (учител)
Непедагогически: Цонка Ботова
Мото: “Дъга“ –  Щом любимите хора са с нас под дъгата, всяко дете готово е за чудесата!
 [/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021-09-27_21-02-56-977.jpg]

Група / име: 3-та „Б” гр.„ Мики Маус”
Педагогически: Тонка Димитрова (учител), Десислава Деликостадинова(учител)
Непедагогически:  Мария Кисимова
Мото: “Мики Маус“ – В детската градина дружна група има, всички я обичат" Мики Маус" я наричат.
 [/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021-09-27_21-02-39-548.jpg]

Група / име: 4-та гр."Слънце"
Педагогически: Стела Андонова (учител), Борислава Божилова (учител)
Непедагогически:  Василка Ботева
Мото: “Слънце“ – Ние сме слънчеви деца носим радост, светлина !
[/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021-09-27_21-02-39-679.jpg]

Вокална група " Бисерчета"
Ръководител: Светомира Стефанова ( учител)
[/userfiles/files/viber_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_2021-10-01_10-01-31-830.jpg]


Яслена група А  -мед. сестра  Тана Неделчева  мед. сестра  Иванка Наскова
пом.възпитатели: Иванка Георгиева, Лалка Събева
Яслена група Б- мед. сестра Татяна Дюкенджиева  мед. сестра Теменужка Грибачева
пом.възпитатели: Запрянка Кисимова  , Божана Стоянова


ДИРЕКТОР : Гинка Ботова