ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Групи

Група / име: 1 -ва „А” гр.„ Дъга”
[/userfiles/files/19.jpg]

Педагогически: Йорданка Виткова (учител), Василка Панова (учител)
Непедагогически: Цонка Ботова
Мото: “Дъга“ –  Щом любимите хора са с нас под дъгата, всяко дете готово е за чудесата!

Група / име: 1 -ва „Б” гр.„ Малечко Палечко”
[/userfiles/files/14.jpg]

Педагогически: Красимира Иванчева (старши учител), Славка Ангелова (учител)
Непедагогически:  Мария Кисимова
Мото: Малечко Палечко“ – „Ние сме приятели добри в учение и игри“

Група / име: II гр."Слънце"
[/userfiles/files/13.jpg]
Педагогически: Гинка Гинова (старши учител), Стела Андонова (учител)
Непедагогически:  Василка Ботева
Мото: “Слънце“ – Ние сме слънчеви деца носим радост, светлина !

Група / име:  IІІ 'А' гр "Мечо Пух"
[/userfiles/files/15.jpg]

Педагогически: Василка Копринкова(старши учител), Даниела Запрянова (учител)
Непедагогически:  Василка Копринкова
Мото: “Мечо Пух“ –  Това, че сме малки изисква търпение, грижи, много любов и уважение. „Понякога малките неща , заемат  най-голямо място в сърцето ти „ Мечо Пух

Група / име:  :  IІІ 'Б' гр. "Зайо Байо"
[/userfiles/files/18.jpg]
Педагогически: Живка Кръстева (старши учител), Невена Петкова (старши учител)
Непедагогически:  Добринка Ботова
Мото: “Зайо Байо“-Днес мечтаем, утре ще летим

Група / име:  ПГ-6г. "Мики Маус"
[/userfiles/files/73420360_475633859968234_390019254230974464_n.jpg]

Педагогически:  Гергана Хубенова -( учител) Недялка Станчева – (старши учител)
Непедагогически: Дияна Кутева
Мото: “Мики Маус“ – В детската градина дружна група има, всички я обичат" Мики Маус" я наричат.Група / име:  Яслена група "Мъничета"
Педагогически: Татяна Дюкенджиева (мед. сестра), Ненка Василева (мед. сестра)
Непедагогически:  Запрянка Кисимова, Лалка Събева
Мото: Яслена група „Мъничета“ –   Мога и знам , защото съм голям!

ЗАС: Иванка Ботова
Готвач: Атанаска Божева
Готвач: Ангелина Гуджева
Работник в кухня: Атанаска Виткова
Огняр: Илиян Гинов

Директор –  Гинка Колева Ботова