ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

БДП

Безопасност на движението по пътищата

Обучението по БДП е вид социално учене, при което водеща е ролята на практическите умения, на нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подржаване, личен опит, целенасочено обучение, упражнение .Възпитанието и обучението по БДП е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина.

Осъществени дейности от годишния план по  БДП  за 2023/2024 г.       
Плана може да видите тук

  1. "Европейски ден без автомобили "
  2. Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП на 19 ноември.Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност.
  3. Пътешествие с влак, със самолет и с кораб ! Видове превозни средства по вода, суша и въздух. Затвърждаване на знанията за видовете транспорт.