ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Нови проекти

[/userfiles/files/325032146_1669645030100317_4868325284706280315_n-835.jpg]
Да ни е честито! Спечелихме проект по НП "Хубаво е в детската градина" на стойност 4000 лв.
Изграждане на творческа и интерактивна среда, подкрепяща социално-емоционалното
развитие на децата чрез дейностите по   образователните направления  „Музика“ и „Физическа култура“ 
- Прилагане на иновативни практики за провеждане на дейности в и извън детската
градина/училището и за насърчаване на двигателната активност на децата.
- Изграждане на учеща общност в рамките на детската градина.
- Споделяне на натрупания опит на регионални и национални форуми.[/userfiles/files/352102786_794618865603010_3631931419331785017_n.jpg]

Честито ! Спечелен проект по образователна програма "Нестле за по- здрави деца ! ДГ"Бисер" се класира на 1 во място от 116 учебни заведения от цялата страна. На финала се преборихме с 5 детски градини .Наградата от 3 000 лв. ще използваме за обновяване на физкултурен салон , обогатяване и осъвременяване на уредите и пособията за физическа активност на децата, както и за изграждане в двора на ДГ зеленчукови градинки – засаждане в лехи зеленчуци плодове и подправки . „Нестле за по-здрави деца“ е образователна програма, която през различни активности насърчава балансираното хранене и активния начин на живот при деца на възраст между 3 и 12 години, организирана от „Нестле България“ Програмата стартира през 2012 г. и е с национален обхват. Насочена към всички училища и детски градини в стра.ата. През годините е обхванала активно над 70 000 деца и 450 учебни заведения в цялата страна.Програмата обхваща Четири образователни модула, някои от които с по няколко разработени теми.
https://www.nestle.bg/bg/media/pressreleases/pobediteli-nestle-za-po-zdravi-detsa

[/userfiles/files/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B82.jpeg]


[/userfiles/files/359823189_661994819307003_2171999256725211307_n.jpg]