ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Актуална информация

                                                                                 ПРАВИЛА
 
                                       ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „БИСЕР“
                                                    по време на
временните противоепидемични мерки
          в сила от 15.09.2022г. до 13.11.2022г  със Заповед № РД-01-435/09.09.2022 г.
                                                          на министъра на Здравеопазването.
 
 
         1. Приемът в детската градина/ясла се извършва :

Яслена група -входа на новата сграда ;
група  „ДЪГА“  - входа на новата сграда; 
група  „МАЛЕЧКО ПАЛЕЧКО“ -входа на  затворения двор;
група “СЛЪНЦЕ“- входа на групата  ; 
група „МЕЧО ПУХ“-централния вход; 
група „ЗАЙО БАЙО“ -централния вход  ; 
група „МИКИ МАУС“  -централния вход; 

          Ако климатичните  условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство,  осигуряващо отстояние на най-малко 2 м. между семействата.
 Приемът в  ДГ“Бисер“ се извършва от медицинско или  упълномощено, от директора лице , като в случай на констатиране на   признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. 
          2. С децата,  се провеждат  педагогически ситуации и  допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот   и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за   обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
            3. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата  прекарват повече време навън ,  като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е  възможно храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
           4. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен  ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от  една група.