ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  
Добре дошли на нашия сайт
ДЕТСКА ГРАДИНА „БИСЕР” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.

ДГ „БИСЕР” създава условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, като гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските традиции и културни ценности.

Като се ръководи от най-новите тенденции в развитието на образованието, ДГ „Бисер” заявява своята амбиция пред образователната и гражданската общност да продължи да променя и усъвършенства облика си като детска градина която гарантирана отлична подготовка на децата за училище; включва съвременни методи на обучение ; разполага с постоянно квалифициращ се преподавателски екип; работи по европейски и национални проекти, обновява и поддържа материално-техническа база в много добро състояние; формира начални компютърни умения.

При реализиране своята мисия ДГ “Бисер“ е в тясно взаимодействие с държавни, обществени, културни институции, неправителствени организации.

Водещата идея на екипа ни е да предоставим на детето правото на щастие, радост, да се самоопределя, да расте със самочувствието на знаещо и можещо дете, значимо и обичано.

От свое име и от името на екипа на ДГ “Бисер“, Ви уверявам, че с радост ще посрещнем Вашето дете и сме готови заедно с Вас да се грижим за неговото възпитание и обучение. В ДГ “Бисер“ са създадени необходимите условия за пълноценно развитие на децата.

Нека заедно да отстояваме доброто, позитивното и градивното за нашите деца.
Работно време
Детската градина работи с деца от 7.00 часа до 19.00 часа

Директор - с ненормирано работно време , с осем часов работен ден:
от 8.00 ч. до 16.30 ч и почивка от 12.30 ч. до 13.00 ч.

Всички учителски длъжности: учител, старши учител и главен учител:

І смяна 7.00 – 13.00 часа без почивка

ІІ смяна 12.00 – 18.00 часа без почивка


Непедагогическият персонал е на 8 часов работен ден, както следва:

ЗАС - ненормирано работно време от 8.00 – 16.30 почивка 12.30 – 13. 00

Кухненски персонал 06.00 – 14.30 почивка 12.30 – 13.00

Помощник-възпитател / Чистач

I смяна 06.00-14.30

II смяна 10.30-19.00

почивка 12.30 – 13.00

Огняр ненормирано работно време от 5.00 до 13.30 почивка 12.30 – 13.00