ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Относно противоепидемичните мерки

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
  Уважаеми родители,
Съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на МЗ се удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България до 30.11.2021г.
Зa дa ce избeгнe cтpyпвaнe пpeд кaбинeтитe нa личнитe лeкapи, poдитeлитe нe ca зaдължeни дa нocят мeдицинcки бeлeжки.Te щe пoпълвaт дeклapaция / по образец/ зa здpaвocлoвнoтo cъcтoяниe нa дeцaтa от I и II група 3 и 4 г., при отсъствия повече от 10 дни. За децата от групите за задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. , ще важи дeклapaция / по образец/ и уведомление/по образец/
Декларация може да изтеглите тук.                   Уведомление може да изтеглите тук.
Във всички останали случаи важат условията на чл. 4.от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

(1) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмена молба, подадена от родителите.
(2) Към молбата се прилагат следните документи:
1. копие от акта за раждане на детето;
2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
5. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
(3) При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
Важно за децата от групите за задължителна предучилищна подготовка- 5 и 6 г. Съгласно § 10 от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) , отсъствията на децата по чл. 10, ал. 1 през учебно време по семейни причини за учебната 2020 - 2021 година са допустими за не повече от 20 дни при условията
на чл. 10, ал. 2.

 ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ДГ“БИСЕР“[https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y9/r/7RUjTW-Vd3q.png]