ДЕТСКА ГРАДИНА 'БИСЕР'

с. Труд , област Пловдив

  

Декларация за такси

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НАМАЛЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСАТА ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА